divendres, 11 de gener de 2008

Les 5 ciutats escollides

Tokyo:

Tipus de pla => pla estratègic
Idea força => capital de les noves tecnologies

Delhi:

Tipus de pla => pla estratègic
Idea força => facilitar l'accés a l'Índia

Nova York:

Tipus de pla => pla de màrqueting
Idea força => la ciutat de la cultura i de l'oci

Singapore:

Tipus de pla => pla estratègic
Idea força => una ciutat amb esperit de creixement

Melbourne:

Tipus de pla => pla d'ordenació urbana
Idea força => dur a terme reformes puntuals (suburbis)

Cap comentari: